Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksen painopistealueita ovat:

  • työelämän osaamistarpeiden ennakointi
  • henkilöstön osaamisen arviointi
  • esimiesten osaamisen vahvistaminen johtamisessa, strategiaprosessissa ja kehityskeskuste-luissa
  • osaamisen johtaminen esimiestyössä ja strategisena toimintana
  • valmentava ote osaamisen johtamisessa
  • henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen

 

Hankkeen erityiset kohderyhmät ovat:

  • pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat
  • yli 55-vuotiaat opettajat
  • harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvat opettajat
kirjat