Kehittämistoiminta

Osaava-ohjelman kehittämistoiminnassa korostuu:

  • verkoston yhteisten ja pysyvien toimintaa tukevien mallien, rakenteiden ja suunnitelmallisen toiminnan luominen osaamisen kehittämiseksi, esim. osaamiskartoitukset, koulutus- ja kehittämissuunnitelmat
  • täydennyskoulutuksen järjestäminen, esim. opetuksen laatu ja työelämävastaavuus, henkilöstön hyvinvointi, tietoyhteiskuntaosaaminen
  • verkostoyhteistyö

Kehittämistoiminnan lopputuloksena on kehittämismyönteinen opetustoimen henkilöstö.
Omena opelle