liitutaulu_teksti_6
Etelä-Savon ammattiopiston hallinnoimat hankkeet Opetushenkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen (2012-2013), Laatua ja osaamista itäsuomalaiseen ammattikoulutukseen (2013-2014), Työkaluja osaamisen johtamiseen (2014-2015), Osaamisen kehittämisen rakenteet pysyviksi (2015-2016) sekä Toimintamallin viimeistely (2016-2017) ovat osa Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2010-2016 käynnistämää valtakunnallista opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelmaa, jota aluehallintovirastot rahoittavat omilla toiminta-alueillaan.

Opetushenkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta Opetushenkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeelle vuosiksi 2012-2013. Itä-Suomessa myönnettiin yhteensä 798 000 euroa yhdeksälle Osaava-verkostolle. Rahoitusta saivat seuraavat verkostot:

 • Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto: Opetushenkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen
 • Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y.
 • Kiteen kaupunki: Osaava Keski-Karjala2
 • Kuopion kaupunki/Kasvun ja oppimisen palvelualue: ISOverstaassa yhdessä osaavammaksi
 • Kuopion kaupunki/Kasvun ja oppimisen palvelualue: Yhteistyöllä Osaamiseen Pohjois-Savossa
 • Liperin kunta: Joensuun kaupunkiseudun osaava-hanke III (JOSKO III-hanke)
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Pohjois-Karjalan aikuisopisto: Uusi opettajuus ja uudet opetusmenetelmät tutuiksi metsäkonekouluissa
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Pohjois-Karjalan aikuisopisto: Työhyvinvointia ja tietotekniikkataitoja aikuisopettajille (TYTTI) -hanke
 • Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry: ESa – Osaava

Laatua ja osaamista itäsuomalaiseen ammattikoulutukseen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Osaava-ohjelmasta rahoitusta ”Laatua ja osaamista itäsuomalaiseen ammattikoulutukseen” -hankkeelle vuosiksi 2013-2014. Osaava-verkoston 11 hankkeelle myönnettiin yhteensä n. 850 000 euroa Itä-Suomessa. Osaava-hanke on koko työyhteisön hanke, jossa erityisesti huomioidaan pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, pitkään työelämässä olleet opettajat sekä muutoin aiemmin vähän täydennuyskoulutukseen osallistuneet opettajat. Rahoitusta saivat seuraavat Osaava-verkostot:

 • Laatua ja osaamista itäsuomalaiseen ammattikoulutukseen, hallinnoijana Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto
 • ”Kaikki ohjaamaan oppimista tekemisen opintiellä”, hallinnoijana Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.
 • Joensuun kaupunkiseudun osaava-hanke IV (JOSKO IV-hanke), hallinnoijana Joensuun kaupunki
 • Yhteisöllisyyttä ja osaamista oppilaitosyhteistyönä -jatkohanke, hallinnoijana Joensuun kaupunki/Joensuun konservatorio
 • Osaava Keski-Karjala 3, hallinnoijana Kiteen kaupunki Pohjois-Savon Osaava (PSO), hallinnoijana Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue
 • ISOverkosto vahvemmaksi, hallinnoijana Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue
 • Opetushenkilöstön osaamisen kartoittamisesta osaamisen kehittämiseen, hallinnoijana Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • TYTTI 2 – Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet aikuisopettajan käyttöön -hanke, hallinnoijana Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan aikuisopisto
 • Osaavaes.fi, hallinnoijana Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry
 • Itä-Suomen vapaan sivistystyön opettajien työhyvinvointia ja kehitysmyönteistä kulttuuria tukeva hanke – ISKET, hallinnoijana Snellman-instituutti/Snellman-kesäylipisto.

 

Työkaluja osaamisen johtamiseen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on jakanut opetustoimen henkilöstökoulutukseen suunnatun Osaava-ohjelman vuoden 2014 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Itä-Suomen aluehallintoviraston jakama avustus on 590 000 euroa. Avustusta haki 13 verkostoa yhteensä lähes 1 750 000 euroa. Rahoitus myönnettiin yhdeksälle hankkeelle vuosille 2014–2015. Hankkeet edustavat perusopetusta, lukiokoulutusta, vapaata sivistystyötä sekä ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta.

Osaava-hankkeita toteuttavat usean koulutuksen järjestäjän verkostot. Osaava-rahoitus jakautuu laajalti Itä-Suomeen ja ulottuu osin myös Itä-Suomen ulkopuolelle. Ohjelman rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja siihen myönnetään rahoitusta vuosina 2010-2016. Rahoitusta saivat seuraavat Osaava-verkostot:

 • Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto: Työkaluja osaamisen johtamiseen
 • Joensuun kaupunki: Joensuun kaupunkiseudun Osaava-hanke V (JOSKO V-hanke)
 • Joensuun kaupunki: Sairaalaopetuksen laadun varmistaminen Itä-Suomen Sairaalaopetusverkostossa
 • Kiteen kaupunki: Osaava Keski-Karjala 4
 • Kuopion kaupunki: ISOverstaan digiosaamisen laatu
 • Kuopion kaupunki: Osaava-MUIKKU
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä: VALOSA / Valmennusosaamisen johtaminen
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / kesäyliopisto: Kohti uusia tutkintorakenteita, opetusmenetelmien käyttöönottoa ja uudenlaista opettajuutta: pedagoginen valmennusohjelma metsäkonekoulujen henkilöstölle
 • Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry: ES-Osaava

Osaamisen kehittämisen rakenteet pysyviksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on jakanut opetustoimen henkilöstökoulutukseen suunnatun Osaava-ohjelman vuoden 2015 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Itä-Suomen aluehallintoviraston jakama avustus on 425 000 euroa. Avustusta haki yhdeksän verkostoa yhteensä lähes miljoona euroa. Rahoitus myönnettiin kahdeksalle hankkeelle vuosille 2015–2016. Hankkeet edustavat perusopetusta, lukiokoulutusta, vapaata sivistystyötä sekä ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta.

Osaava-hankkeita toteuttavat usean koulutuksen järjestäjän verkostot. Osaava-rahoitus jakautuu laajalti Itä-Suomeen. Ohjelman (2010–2016) rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Itä-Suomen aluehallintoviraston rahoittamat Osaava-hankkeet 2015

 • Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto: Osaamisen kehittämisen rakenteet pysyviksi
 • Joensuun kaupunki: Osaava-hanke VI (JOSKO VI-hanke)
 • Kiteen kaupunki: Keski-Karjalan Osaava
 • Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue: Osaamisen eväitä
 • Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue: Vakiintuvaa digiosaamista ISOverstaassa
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Osaamisen kehittämisen kattavuus ja rikastaminen – OSKARI
 • Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry: E-OsaavaS
 • Snellman-instituutti ry / Kuopion kesäyliopisto: DigiOsaava vapaa sivistystyö

Opetustoimen henkilöstökoulutukseen kantavat rakenteet ja selkeä suunnitelmallisuus

Osaava-ohjelmassa on vuodesta 2010 alkaen kehitetty tarvelähtöisiä ja paikallisesti hyödynnettäviä yhteisiä toimintamalleja ja suunnitelmia, joita tarvitaan osaamisen kehittämiseksi. Näitä ovat mm. osaamistarvekartoitukset, paikallisesti laadittavat koulutus- ja kehittämissuunnitelmat sekä toimeenpanosuunnitelmat sekä kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen. Tämän lisäksi on järjestetty myös henkilöstökoulutusta. Ohjelmassa on nyt tultu vakiinnuttamis- ja jalkauttamisvaiheeseen.

 

Toimintamallin viimeistely

Opetustoimen henkilöstökoulutukseen tarkoitetut Osaava-ohjelman harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2016 on jaettu. Itä-Suomen aluehallintoviraston jakoi avustuksia 540 000 euroa. Avustusta haki 12 verkostoa yhteensä lähes miljoona euroa. Rahoitus myönnettiin kymmenelle hankkeelle vuodelle 2016 sekä alkuvuoteen 2017. Hankkeet liittyvät perusopetukseen, lukiokoulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä ammatilliseen koulutukseen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Osaava-hankkeita toteuttavat usean koulutuksen järjestäjän verkostot. Osaava-rahoitus jakautuu laajalti Itä-Suomeen ja ulottuu osin myös Itä-Suomen ulkopuolelle. Ohjelman (2010–2016) rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kyseessä on ohjelman viimeinen rahoituskausi, jolloin verkostot keskittyvät erityisesti jo kehitetyn toiminnan jalkauttamiseen ja vakiinnuttamiseen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston rahoittamat Osaava-hankkeet 2016

 • Etelä-Savon koulutus Oy: Osaava V -toimintamallin viimeistely
 • Joensuun kaupunki: Osaava-hanke VII JOSKO VII-hanke
 • Joensuun kaupunki: Sairaalaopetuksen laadun varmistaminen Itä-Suomen Sairaalaopetusverkostossa II
 • Kiteen kaupunki: Keski-Karjalan Osaava 16-17
 • Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue: Osaavasti Pohjois-Savossa
 • Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue: Oppinut Isoverstas – laadukkaat rakenteet ja koulutukset digiosaamisen varmistajana
 • Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto: DigiOsaava II – Digitalisoituva vapaa sivistystyö
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Tiimivalmennuksella tehokkuutta toimintaan
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan Kesäyliopisto: Valmentava työote metsäkonekouluissa – Ilmiökeskeiseen opetukseen
 • Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry: OsaavaES

 

Itä-Suomen Aluehallintovirasto